Kobi Sosyal Gruplarında Paylaşım Yapabilir

Web Danışma

Diji Kobi

Renkli Kitap Dikenler

Neye İhtiyacınız Varsa

'Diji Kobi' Yanınızda

Emlak Ofisi Açmak

En son güncellendiği tarih: Şub 16
EMLAK OFİSİ AÇMAK

Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak inşaat sektörünün her geçen gün büyümesi ile ‘Emlak’ sektörü girişimcilerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.


Emlak kelimesi ev, arsa, bahçe gibi taşınmaz malları ifade eder. Bu kapsamda emlak ofisleri, taşınmaz malların alım-satım ve kiralama sürecine hizmet bedeli (Komisyon) karşılığında aracılık etmektedir.


Emlak ofisi açmak ve yönetmek zahmetli bir iş olsa da yönetilecek sermaye ile iş sermayesi kıyaslandığında getirisi yüksek, riski düşük bir girişimdir. Liderlik ve finansal yönetim becerileriniz var ise emlak ofisi yönetmek size daha prestijli ve daha kazançlı bir hayat sunmakla birlikte işinizi büyütmenize de olanak sağlar.


Emlak ofisi açmak için aranan ilk koşul girişimcinin MYK Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı sertifikasına sahip olmasıdır. Bunun dışında ayrıca bir diploma veya akademik geçmiş gerektirmez.


Emlak ofisi açma eğiliminde olan girişimcilerin sahip olması gereken bazı temel nitelikler vardır. Bunlar;

 • Emlak sektöründe uzmanlaşmayı ve kurumsal bir yer edinmeyi amaçlamak,

 • Kurumsal kimliği temsil edebilme yetkinliğine sahip olmak,

 • Gelişime ve eğitimlere açık olmak,

 • Hizmet verilecek bölgede aktif saha çalışmaları yaparak, ‘Satılık-Kiralık’ portföy oluşturmaya karşı istekli olmak,

 • Diğer çalışanlar ile organize ve sorumluluk bilincine sahip olmak,

 • Yapılan çalışmalar ile orantılı gelir düzeyi hedeflemek,

 • Çalışmalarını hızlandırmak ve olası kayıpların önüne geçmek için araç sahibi olmak veya araç kiralayabilecek ekonomik güce sahip olmak,

 • En önemlisi ise insanlarla beşerî ilişkiler kurma yetkinliğine sahip olmak ve dürüstlükten şaşmamaktır.

Emlak ofisi düşünüldüğü gibi düşük sermayeler ile karşılanması mümkün olan bir girişim değildir. Başlangıç noktası olarak ofis büyüklüğü ve hizmet alanı kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek;

 • Ofisin mülkü alınacak mı kiralanacak mı?

 • Kiralama veya alım sonrası devam edecek stopaj, aidat, internet, elektrik, su, ısınma, hizmetli, ikramlık, kırtasiye tüketimi gibi gider kalemleri için ne kadar bütçe ayrılacak?

 • Ofis içinde kullanılacak mobilya, döşeme ve ekipmanlar neler olacak?

 • Marka bilinirliği oluşturmak için ofis tabelası, web sitesi, logo tasarımı, marka tescili, reklam panoları, sosyal medya yönetimi ve benzeri metotlardan hangisi veya hangileri tercih edilerek nasıl bir bütçeleme oluşturulacak?

 • Meydana gelebilecek hukuki ihtilaflara karşı ve temel sözleşmelerin oluşturulması için nasıl bir avukat ilişkisi kurulacak?

 • Memnuniyetsiz müşteriler ve diğer beklenmedik durumlar karşısında hangi sigorta poliçeleri ile işletme varlığı koruma altına alınacak?

 • Daha geniş bir alana yayılma ve profesyonel çalışma ortamını sağlamak için nasıl bir insan kaynakları planlaması yapılacak ve maddi kazanım paylaşımı ne şekilde planlanacak?

 • Tamamen yasalara uygun bir işletme varlığı için muhasebe, mali müşavir veya benzeri kaynak giderleri neler olacaktır?

 • İstisna giderler neler olabilir ve ne kadar bir bütçe planlanmalıdır?

 • Tüm bu giderler nezdinde işletmenin en az 6 ay kendi kendine yetebilmesi için ayrılması gereken ihtiyat miktarı ne olmalıdır?

Bu soruların cevapları netleştirilerek, nereden ve nasıl başlanacağı kararlaştırılmalı ve gerçekçi olunmalıdır.


Eğer hala ‘Evet ben bu işi yaparım!’ diyorsanız gelelim konunun özüne: Ofisinizin konumunu ve niteliğini hayata geçirecek sermayeye ve Sorumlu Emlak Danışmanı MYK Sertifikasına sahipseniz;


1. Ofisiniz İçin Mekân Satın Almalı / Kiralamalısınız

2. Vergi Dairesi Kaydı
ahıs Firması / Limited Şirketi Kurmalısınız)

Düşük sermaye ile planlama yapıyorsanız aşağıda yazılı evraklar ile bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek kaydınızı başlatabilirsiniz. Eğer sermaye miktarınız büyük veya ortaklı bir girişimde bulunacaksanız kendinize bir mali müşavir temin ederek onun danışmanlığında şirket kurmanız mümkün olacaktır.


Şahıs Firması Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • İmza Beyannamesi

 • Nüfus Cüzdan Sureti

 • Muhasebe Vekaleti

 • İkametgah Belgesi

 • Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi.

 • İki Adet Vesikalık Resim

 • Kimlik Belgesinin Aslı


Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Kuruluş Bildirim Formu

 • Dilekçe

 • Noter Tasdikli Sözleşme

 • Oda Kayıt Beyannamesi

 • İkametgah Belgesi

 • Kira Kontratı

 • Sermayenin Yatırılmış Olduğuna Dair Dekont

Not: Yukarıda yazılı olan belgeler zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle bağlı bulunulan Vergi Dairesinden güncel evrak talepleri bizzat alınmalıdır.3. Bağ-Kur Kaydı

1 Ekim 2008 de değişen yasa gereğince Vergi Dairesine kaydı oluşturulan mükelleflerin SGK’na bildirimi yapılarak Bağ-Kur işlemleri doğrudan başlatılmaktadır. Vergi kaydı sonrasında SGK’na giderek döküm talep etmeniz veya E-Devlet üzerinden bilgilerinizi yazılı olarak almanız yeterli olacaktır.4. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Kaydı (Sicil Tescili) / Ticaret Odası Kaydı

Peki ben hangisine kayıt olacağım kaygısına gerek yoktur, çünkü bu bir tercih meselesi değildir, esnaflar yani şahıs firmaları Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, sanayici ve tüccarlar yani şirket olanlar ise Ticaret odasına kayıt olmalıdır.


Esnaf ve sanatkârlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicil marifetiyle de ilgili odaya kayıtları gerçekleştirilir. Sicil ve oda kaydı zorunlu olup; isteğe bağlı değildir.


Esnaf Odası Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Belgesi

 • İkametgah Belgesi

 • Vergi Levhası Fotokopisi

 • 2 Adet Fotoğraf

 • SSK veya BAĞ-KUR Numarası

 • Emeklilik Var İse Tahsis Numarası


Ticaret Odası Kaydı İçin Gerekli Belgeler

 • İki Adet İmza Beyannamesi

 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

 • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmının Fotokopisi

 • İkametgah Belgesi

 • Nüfus Kağıdı Örneği

 • Taahhütname

 • Odadan Verilen Matbu Dilekçe

Not: Yukarıda yazılı olan belgeler zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle bağlı bulunulan Esnaf ve Sanatkarlar Odası / Ticaret Odasından güncel evrak talepleri bizzat alınmalıdır.


5. Meslek Odası Kaydı

İlgili meslek odasına müracaat ederek aşağıda yazılı belgeler il işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 • 5 Adet Fotoğraf

 • İkametgah Belgesi

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 • Vergi Levhası Fotokopisi

 • Vekaletname (Aracı Var İse)

 • Öğrenim Belgesi / MYK Belgesi Fotokopisi

Not: Yukarıda yazılı olan belgeler zamana ve meslek odasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle bağlı bulunulan Meslek Odasından güncel evrak talepleri bizzat alınmalıdır.6. İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İş yerinizin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığına müracaat ederek aşağıda yazılı belgeler ile işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

 • Sıhhi Başvuru Formu

 • Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi

 • Vergi Levhası veya Yoklama Fişi

 • Esnaf Odası ve Sicil Tasdiknamesi

 • Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı

 • Ustalık Belgesi, Satış Elemanı Belgesi veya Yetki Belgesi

 • Ticaret Odası ve Sicil Kaydı

 • Vaziyet Planı

 • Yangın Söndürme Tüpü (6 kg) ve Güncel Tarihli Faturası

 • İtfaiye Raporu (Gerekli İşyerleri İçin)

 • Kanalizasyon Bağlantı İzni

 • Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi

Not: Yukarıda yazılı olan belgeler belediyenize ve yapılan işin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle bağlı bulunulan belediye biriminden güncel evrak talepleri bizzat alınmalıdır.

7. Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi

5 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin taşınmaz ticaretiyle uğraşabilmesi için yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmelik ile yapılan hataların yetki belgesine ve siciline işlenmesi sağlanacak, yönetmeliğe aykırı davranarak haksız uygulamalar yapan emlak ofisinin yetki belgesi iptal edilecek. Ayrıca Ticaret Yetki Belgesi bulunmayan işletmelerin noterde ve web tapu sisteminde işlem yapması mümkün olmayacak.


Belge almak için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) web sitesinden online müracaat yapılarak, başvuru sonrasında işletme Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yerinde ziyaret edilerek şartları taşıyor olması halinde belge almaya hak kazanıyor.

Sizler için hazırladığımız Emlak Ofisi Açmak konulu bu blog yazımız ile aklınızdaki tüm sorulara cevap verecek nitelikte bir içerik hazırladık. Konu hakkındaki düşünce ve görüşleriniz ile sorularınızı lütfen bize iletiniz.


Eğer sizde bir girişimci olarak Emlak Ofisi Açmak konulu bu içeriğimizden memnun kaldıysanız bu bizim için en büyük ödüldür.


Şimdi bu konuda harekete geçiyorsanız;

sizlere mutlak başarılar diler, yolunuzun açık olmasını temenni ederiz.
Komisyon: Emlak ofisi çalışanları bu kelimeden pek hoşlanmazlar, zira irtibata geçtikleri müşteri onlara karşı ‘-Aaaa, komisyoncusunuz yani!’ gibi tepkiler verdiğinde kendilerini incinmiş hissederler, çünkü genel olarak komisyoncu denildiğinde argo anlamlar ile eşdeğer tutulmaktadır. Oysaki emlak ofisi çalışanları başkalarının anlaması mümkün olmayan derecede emek harcayarak sonuca ulaşmaktadır ve bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Verilen hizmet ve çalışmaların karşılığı ‘Hizmet Bedeli’ olarak ifade edildiğinde müşterinin itirazını karşılamak daha seviyeli olmaktadır. (Geri Dön)


Kazançlı: Kazanç konusunda araştırma yaptıysanız pek dikkate almamanızı öneririm, aylık X TL kazanırsınız şeklinde yönlendirmeler yanıltıcı olmakla beraber, yapılan işin hizmet bedeli oranında kazancı vardır ve sonuçlanan iş miktarına göre değişiklik gösterir. Emlak satışında alandan %2 satandan %2 olmak üzere toplamda %4 emlak kiralamada ise kiracıdan bir aylık kira bedeli olarak talep edilir. Ne kadar özverili bir çalışma yürütülürse kazanç grafiği o kadar hızlı yükselir. (Geri Dön)


MYK Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı: 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği uyarınca ofis sahibi veya ortaklarından en az birinin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5), ofiste pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. (Geri Dön)


Dürüstlük: Emlak piyasasında bulunanlar faaliyet alanını genişletilebilir fakat terk edemez, aksi halde yapılan tüm çalışmalar ve veri tabanı işlevini yitirir. Bu doğrultuda daha önce hizmet vermiş olduğunuz müşteri sizden memnun kalmaz ve dürüstlüğünüzden endişe duyarsa, onu ve taraftar müşteri olarak size yönlendireceği tüm potansiyel müşterilerinizi kaybetmekle kalmaz, karalama kampanyalarının odak noktasında konumlanarak emlak sektörünün dışında kalabilirsiniz. (Geri Dön)


Vergi Dairesi Kaydı: Müracaat sonrasında görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar. Tespit sonrası tanzim edilen yoklama fişinin bir sureti tarafınıza verilir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numaranızı almanız ve levhanızı tasdik ettirmeniz gerekir. Bu aşamadan sonra fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Aldığınız bu yazı ile artık bir matbaa ile anlaşarak fatura bastırmanız mümkündür. (Geri Dön)İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ÖZEL KOŞULLAR

Çerez Bilgileri Ve Gizlilik Politikası

Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi

Diji Kobi

Kobilerin Dijital Dünyası

2020 - 2021 www.dijikobi.com Her Hakkı Saklıdır.